Brev & debatt


Dags för dialog

På Granholmstoppen i Tensta ligger parken som skapats av Järva Discgolf Park - ett populärt utflyktsmål, som utsågs till Årets Park i Sverige 2017.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har godkänt att parken förstörs av en begravningsplats, och kyrkogårdsnämnden tog ett genomförandebeslut 26 september 2018. Men ingen av nämnderna har ännu varit i Tensta för att få en allsidig bild genom att prata med företrädare för den lokala opinionen, eller med skaparna av Järva Discgolf Park.

Vi har bjudit in nämnder och politiker att besöka parken. Många gånger. Så långsiktiga beslut som en begravningsplats kan man inte fatta bara genom att bara titta i papper. Av respekt för invånarna på Järva och omsorg om ett Stockholm som håller samman måste politikerna visa större engagemang än så! De måste komma och lyssna.


Sidan LÅT PARKEN LEVA skapades 22 maj 2018. Innehåll fylls på efterhand.