Stöd kampen - adoptera träd!

Insamling 2020 - Ja må den leva!

Låt Parken Leva fortsätter kampen för att rädda Järva DiscGolfPark som fyller 25 år 2020. Vi samlar in pengar genom trädadoptioner. Ditt stöd blir synligt i parken! För 50 kronor adopterar du en björk och för 250 kronor ett fristående träd. Ange vad som ska stå på adoptionsbandet (till exempel namn och ort). 

Insamlingen bekostar presstjänst, hemsida, facebookannonsering, flygblad, adoptionsband, banderoller, evenemang i parken och manifestationer på torg. Varmt tack för ditt stöd!

Med Swish till 076-796 36 11 (Björn Erdal). 

Eller via PayPal https://www.paypal.me/BjornErdal


2019: Tusen träd adopterades

Under 2019 adopterades över 800 träd i protest mot beslutet att förstöra parken. Tillsammans med träden från 2018 fick 1147 träd band från personer i Järva, Sverige och världen. TACK!

Insamlingen Tusen träd skedde mot bakgrund av att staden hade sagt upp avtalet med Järva DiscGolfPark från 1 oktober 2019. "Redan i höst kan grävskoporna alltså komma" skrev vi. "Över tusen träd ska tas ner i första etappen. Tillsammans ska vi stoppa det!"

2020 vet vi att grävskoporna ännu inte kommit. Kyrkogårdsförvaltningen har räknat fel på tidplan och kostnader och kan inte komma igång förrän tidigast 2021. Än har politikerna chansen att vakna och rädda Järva.

Insamlingen Tusen träd gick till Låt parken levas informations- och opinionsarbete, bland annat en sport- och musikfestival 7-8 juni, en presstjänst som gör Låt parkens pressmeddelanden tillgängliga för svensk media, fygblad, till bland annat Järvaveckan 12-16 juni och fortsatt sponsring av inlägg på facebook.


2018: Parkens försvarare adopterade 280 träd 

Initiativ Tensta/ Björn Erdal samlade sommaren 2018 in medel till kampanjen för att få politikerna att komma till Järva Discgolf Park. Genom att adoptera träd gjorde givarna även stödet synligt i parken. Det blev starten på nätverket Låt parken leva.

Insamlingen började på Facebook, från 21 maj till 20 juni, och gav 27 490 kronor genom att 108 givare adopterade sammanlagt 235 träd. Möjligheten att adoptera fortsatte vara öppen via Swish och PayPal och gav ytterligare 45 träd, och totalt 37 000 kronor till kampanjen.

Låt parken leva hyrde en tältplats under Järvaveckan 9 - 17 juni (kostnad totalt 40 672 kronor). Kamapanjen fick uppmärksamhet och starkt stöd under veckan, bland annat 594 namnunderskrifter i en gästbok med uppmaningen till politikerna att lyssna! 

Under augusti arrangerades Parkernas dag och facebooksidan Låt parken leva startade vars sponsrade inlägg nått tusentals. Många fler är idag medvetna om vilken unik attraktions som skapats i Tensta av Järva DiscGolfPark.