Stöd kampen - adoptera träd!

Insamling 2019 - Tusen träd!

Med Swish till 076-796 36 11 (Björn Erdal). Eller via PayPal https://www.paypal.me/BjornErdal


Staden har sagt upp avtalet med Järva DiscGolfPark från 1 oktober 2019. Redan i höst kan grävskoporna alltså komma, om inte politikerna vaknar och ändrar kurs. Över tusen träd ska tas ner i första etappen. Tillsammans ska vi stoppa det!

Insamlingen TUSEN TRÄD går till Låt parken levas informations- och opinionsarbete, framför allt:

  • En sport- och musikfestival 7-8 juni som visar hur vi vill att Järvafältet ska vara: Öppet och levande.
  • En presstjänst som gör Låt parkens pressmeddelanden tillgängliga för svensk media
  • Flygblad, bland annat till Järvaveckan 12-16 juni.
  • Fortsatt sponsring av inlägg på facebook.

Insamlingen sker i form av trädadoptioner. Ditt stöd blir synligt i parken!

Välj belopp: 50 kronor - du adopterar en björk, 100 kronor 2 björkar, 150 kronor 3 björkar osv. För 250 kronor adopterar du en ek, tall eller fristående blommande träd. Skriv gärna var du bor! Vi sätter upp band med ditt namn och bostadsort på de träd som du har adopterat.

Du som bidrog till insamlingen förra året kommer att få nya band uppsatta för de träd som du adopterade 2018, men du får självklart gärna bidra med fler träd i årets insamling. Redovisning av resultat kommer att ske här och på facebooksidan Låt parken leva. Varmt tack för din gåva och för ditt stöd!

2019: Tusen träd adopterades

Under 2019 adopterades tusen träd för att protestera mot beslutet att förstöra parken. Tillsammans med träden från 2018 är det nu över 1200 träd som fått band från och till personer över hela Järva, Sverige och världen.


2018: Parkens försvarare adopterade 280 träd 

Initiativ Tensta/ Björn Erdal samlade sommaren 2018 in medel till kampanjen för att få politikerna att komma till Järva Discgolf Park. Genom att adoptera träd gjorde givarna även stödet synligt i parken. Det blev starten på nätverket Låt parken leva.

Insamlingen började på Facebook, från 21 maj till 20 juni, och gav 27 490 kronor genom att 108 givare adopterade sammanlagt 235 träd. Möjligheten att adoptera fortsatte vara öppen via Swish och PayPal och gav ytterligare 45 träd, och totalt 37 000 kronor till kampanjen.

Låt parken leva hyrde en tältplats under Järvaveckan 9 - 17 juni (kostnad totalt 40 672 kronor). Kamapanjen fick uppmärksamhet och starkt stöd under veckan, bland annat 594 namnunderskrifter i en gästbok med uppmaningen till politikerna att lyssna! 

Under augusti arrangerades Parkernas dag och facebooksidan Låt parken leva startade vars sponsrade inlägg nått tusentals. Många fler är idag medvetna om vilken unik attraktions som skapats i Tensta av Järva DiscGolfPark.