Skriv till borgarråden

Det finns plats för både en livlig park och begravning på Järva. Förslaget FRED är en värdig begravningsplats som inte förstör järvabornas möjligheter till rekreation och friluftsliv. 

Mejla "Jag vill ha FRED på Järva" till 

anna.konig.jerlmyr@stockholm.se

dennis.wedin@stockholm.se 

joakim.larsson@stockholm.se

daniel.hellden@stockholm.se

karin.ernlund@stockholm.se


Tillsammans har borgarråden Anna König Jerlmyr (M) (ansvarig för stadens finanser)  Dennis Wedin (M) (ansvarig för kyrkogårdar),  Joakim Larsson (M) (ansvarig för stadsbyggnad),  Daniel Helldén (MP) (ansvarig för skötsel och utveckling av Järvafältet) och Karin Ernlund (C) (ansvarig för idrott) makt att flytta den planerade begravningsplatsen.