Skriv till borgarråden

Agera!

Det finns plats för både en livlig park och begravning på Järva. Förslaget FRED är en värdig begravningsplats som inte förstör järvabornas möjligheter till rekreation och friluftsliv. 

Mejla "Jag vill ha FRED på Järva" till dennis.wedin@stockholm.se 

joakim.larsson@stockholm.se

daniel.hellden@stockholm.se


Tillsammans har borgarråden Dennis Wedin (M) (ansvarig för kyrkogårdar),  Joakim Larsson (M) (ansvarig för stadsbyggnad), och Daniel Helldén (MP) (ansvarig för skötsel och utveckling av Järvafältet) makt att flytta den planerade begravningsplatsen.