På Granholmstoppen i Tensta ligger Järva Discgolf Park - ett utflyktsmål för 70 000 järvabor och en attraktion för 20 000 betalande discgolfspelare om året - utsedd till Årets Park i Sverige 2017. Denna gröna oas vill kyrkogårds-förvaltningen ta ifrån oss och placera en begravningsplats just här där den gör mest skada.


De politiska besluten har tagits utan att politikerna har besökt parken en enda gång för att sätta sig in i frågan på ett allsidigt sätt. De har suttit i stadshuset och bläddrat i tjänstemännens vinklade underlag.

Tjänstemän lade beslag på den vackra parken, utlyste arkitekttävling om begravningsplats och utsåg vinnare 2010. Samråden och den politiska behandlingen har därefter varit skendemokrati (Program-samråd 2012, plansamråd 2014 och utställning 2016). Tjänstemännen har styrt processen från början, man har låst sig vid sin idé och vägrat lyssna på kritik och protester.   


Det senaste beslutet om begravningsplatsen togs i kyrkogårdsnämnden 26 september 2018 - ett genomförandebeslut för "etapp 1". Eftersom det handlar om mycket pengar - 330 miljoner för etapp 1 och mellan en och två miljarder för hela begravningsplatsen - kommer beslutet också upp i Stockholms kommunfullmäktige.

Vi jobbar vidare för det självklara: att få ansvariga politiker att komma till Tensta, lyssna och ta ansvar för stadens ekonomi och en framtid för alla i Järva.

Parkens försvarare adopterade 280 träd 

Initiativ Tensta/ Björn Erdal samlade sommaren 2018 in medel till kampanjen för att få politikerna att komma till Järva Discgolf Park. Genom att adoptera träd gjorde givarna även stödet synligt i parken. 

Insamlingen började på Facebook, från 21 maj till 20 juni, och gav 27 490 kronor genom att 108 givare adopterade sammanlagt 235 träd. Möjligheten att adoptera fortsatte vara öppen via Swish och PayPal och gav ytterligare 45 träd, och totalt 37 000 kronor till kampanjen.

Låt parken leva hyrde en tältplats under Järvaveckan 9 - 17 juni (kostnad totalt 40 672 kronor). Kamapanjen fick uppmärksamhet och starkt stöd under veckan, bland annat 597 namnunderskrifter i en gästbok med uppmaningen till politikerna att lyssna!


Du kan fortfarande bidra till kampen - Läs under Kontakt