Låt parken leva!

I Tensta finns Årets Park 2017, med världens bästa discgolfbana. Här vill staden bygga världens sämst placerade begravningsplats. Stoppa galenskapen - för Järva, Stockholm och klimatet!

Järva DiscGolfPark behöver inte förstöras. 

Lösningen är nära: Lägg begravningsplatsen bredvid! 

Den behöver bara flyttas hundra meter till fältet mellan Parken och Hästa gård för att vi ska få både begravningsplats och behålla Järva DiscGolfPark.

Detta är Järva DiscGolfPark:

Järva Discgolf Park på Granholmstoppen är utflyktsmål för 70 000 järvabor och en attraktion för 20 000 betalande discgolfspelare om året - utsedd till Årets Park i Sverige 2017, Bästa Platsen i Kista/Järva 2018, och Världens bästa discgolfbana 2020. 

I denna gröna oas vill kyrkogårdsförvaltningen placera en begravningsplats, där den gör maximal skada.

Nätverket Låt parken leva vill rädda parken och flytta begravningsplatsen. Vi organiserar trädadoptioner, samlar namn, sprider kunskap och opinion. 2019 arrangerade vi Håll Järva Öppet - folkets festival, och manifestationen Ett kast för Järva. Vi försöker hela tiden nå dialog med ledande politiker och bjuda in dem att komma till parken och intressera sig för Järvas framtid.

Låt Parken Levas adoptionskampanj 2020: "Ja må den leva!"


Odemokratiskt

De politiska besluten har tagits utan att politikerna har besökt parken en enda gång för att sätta sig in i frågan på ett allsidigt sätt. De har suttit i stadshuset och bläddrat i tjänstemännens vinklade underlag.


Tjänstemän lade beslag på den vackra parken, utlyste arkitekttävling om begravningsplats och utsåg vinnare 2010. Samtliga samråd har därefter varit skendemokrati (Program-samråd 2012, plansamråd 2014 och utställning 2016). Tjänstemännen har styrt processen från början, man har låst sig vid sin idé och vägrat lyssna på kritik och protester.

De senaste besluten
Kyrkogårdsnämnden tog 26 september 2018 ett genomförandebeslut för "etapp 1" av begravningsplatsen. Stockholms kommunfullmäktige godkände beslutet på sammanträdet 28 januari 2019. Det handlar om mycket pengar - 330 miljoner för etapp 1 och mellan en och två miljarder för hela begravningsplatsen. Ingen vet hur mycket det kommer att kosta i slutänden. Marken är extremt olämplig och inga kalkyler har gjorts för helheten.

Vi jobbar med information och opinion för det självklara målet: att få ansvariga politiker att komma till Tensta, lyssna och ta ansvar för stadens ekonomi och livskvaliteten för alla i Järva.