På Granholmstoppen i Tensta ligger Järva Discgolf Park - ett utflyktsmål för 70 000 järvabor och en attraktion för 20 000 betalande discgolfspelare om året - utsedd till Årets Park i Sverige 2017. Här i denna gröna oas vill kyrkogårds-förvaltningen placera en begravningsplats, just där den gör mest skada.


Odemokratiskt

De politiska besluten har tagits utan att politikerna har besökt parken en enda gång för att sätta sig in i frågan på ett allsidigt sätt. De har suttit i stadshuset och bläddrat i tjänstemännens vinklade underlag.

Tjänstemän lade beslag på den vackra parken, utlyste arkitekttävling om begravningsplats och utsåg vinnare 2010. Samråden och den politiska behandlingen har därefter varit skendemokrati (Program-samråd 2012, plansamråd 2014 och utställning 2016). Tjänstemännen har styrt processen från början, man har låst sig vid sin idé och vägrat lyssna på kritik och protester.   


De senaste besluten

Kyrkogårdsnämnden tog 26 september 2018 ett genomförandebeslut för "etapp 1" av begravningsplatsen. Stockholms kommunfullmäktige godkände beslutet på sammanträdet 28 januari 2019. Det handlar om mycket pengar - 330 miljoner för etapp 1 och mellan en och två miljarder för hela begravningsplatsen. Ingen vet hur mycket det kommer att kosta i slutänden. Marken är extremt olämplig och inga kalkyler har gjorts för helheten.

Vi jobbar med information och opinion för det självklara målet: att få ansvariga politiker att komma till Tensta, lyssna och ta ansvar för stadens ekonomi och livskvaliteten för alla i Järva.