Den sämsta tänkbara marken för begravning gör varje kistgrav tio gånger dyrare än normalt ...

Bild från Järva DiscGolf Park mars 2018. Kyrkogårdsförvaltningen har provgrävt för etapp 1. Några prover och kalkyler för hela begravningsplatsen har inte gjorts.

Tensta s-förenings brev till kyrkogårdsnämnden

Till Marja Sandin-Wester (MP), ordförande Kyrkogårdsnämnden

På kyrkogårdsnämndens sammanträde den 26 september finns Järva begravningsplats med på föredragningslistan. Det är ett beslut som, förutom att förstöra en prisbelönt park i Tensta, innebär betydande risker för kyrkogårdsnämndens ekonomi och rykte.

Vid flera nyligen genomförda projekt såsom nya krematoriet på Skogskyrkogården och utvidgningen av Bromma kyrkogård har både budget och tidplan överskridits rejält. Detta trots att det rört sig om enkla jobb på plan mark - bagateller jämfört med det gigantiska uppdraget att bygga 9 000 kistgravar på en kulle av instabila tippmassor.

Valet av plats grundas inte på någon utredning om markens lämplighet. Det område som anvisades av stadsbyggnadsnämnden 2008 för att "klargöra förutsättningarna" för begravning har övergivits. Istället växte aptiten på den vackra Järva DiscGolfPark intill (och driften att åstadkomma ett monument jämförbart med Skogskyrkogården) vilket ledde till att planområdet flyttades till Granholmstoppen. Utan att "förutsättningarna" för begravning klargjordes innan.

Ett minimikrav innan nämnden nu tar ställning till en miljonrullning till konsulter är att det görs en oberoende utredning och jämförelse av närliggande platser, ungefär som den strategiska miljöbedömning (SMB) som Tyréns gjorde till inriktningsprogrammet för Järva friområde 2003, då Hägerstalund pekades ut som den lämpligaste platsen för begravning. En miljoninvestering i en ny begravningsplats bör rimligen utgå från markanalys, inte från arkitektskisser. Planeringen av "Öarna" på Granholmstoppen har skett i omvänd ordning vilket gör att kostnaden kommer att överstiga miljarden.

Ett annat minimikrav nämnden bör ställa innan den går till beslut är att provtagning och markanalys är gjorda även för kommande etapper. När nämnden tar ställning till etapp 1 tar den samtidigt ansvar för hela planens genomförbarhet. Första etappen ska leda till nästa. Andra etappen måste kunna byggas utan att grävmaskiner och lastbilar förstör den första etappen som börjat "sätta sig", och så vidare. Men vad händer om kostna-derna skenar och fortsättningen blir för dyr? Då kommer den världsberömda discgolf-parken fortfarande att vara förstörd och begravningsplatsen blir ett misslyckande ingen vill ta ansvar för, med en överdimensionerad ekonomibyggnad vid entrén.

Första etappen byggs i låglänt terräng där marken består av tippmassor, lera och jord. Den fortsatta utbyggnaden ska ske i tippens högre och brantare delar där marken helt utgörs av deponi, med större svårigheter, osäkerheter och därmed ekonomiska risker. Därför måste det göras oberoende kostnadskalkyler även för de delarna, innan etapp 1 påbörjas.

Hur mycket kostar en kistgravplats? De 15-20 000 kronor som nämnts i Råcksta anses vara högt, cirka tre gånger en "normalkostnad". I Granholmstoppens första etapp kommer varje kistgrav att kosta ytterligare minst 100 000 kronor, det vill säga 120 000 kronor per plats. Och gravplatserna högre upp på kullen blir ännu dyrare.

Har nämnden gjort vad den kan för att med öppna ögon försäkra sig om att inga rimligare alternativ finns i närheten? Ett första steg skulle vara att tacka ja till inbjudan från lokala partiföreningar att besöka planområdet. Det skulle kunna rädda integrationen i området och spara nämnden många 100-tals miljoner.

För Tensta s-förening/ Vänliga hälsningar

Mohamed Nuur, ordförande Zeinab Hussein, vice ordförande Björn Erdal, sekreterare

Diagran som visar de skenande kostnaderna för begravningsplatsens första etapp - redan innan något arbete börjat. Nästa etapp är mycket större och med ännu värre markförhållanden. Några beräkningar för totalkostnaden finns inte.