Tack för att du vill rädda parken

Skriv och prata med politiker

De tre viktigaste att höra av sig till är borgarråden Dennis Wedin (M), ansvarig för kyrkogårdar, Joakim Larsson (M), ansvarig för stadsbyggnad, och Daniel Helldén (MP), ansvarig för skötsel och utveckling av Järvafältet. De har makt att flytta den planerade begravningsplatsen.Du kan gärna skriva mer, men texten om FRED räcker. Läs vidare så förstår du varför.

Konflikten

Kyrkogårdsförvaltningen bestämde sig för tio år sedan att lägga en begravningsplats i den vackra landskaps- och aktivitetsparken Järva DiscGolfPark. Utan hänsyn till järvabornas livsmiljö, fritid och behov av rekreation, Utan hänsyn till Tenstas behov av attraktioner.


Förslaget "Öarna" som vann arkitekttävlingen 2010 innebär att att begravningsöar byggs utspritt i ett stort område med nya bilvägar.

Politikerna har inte besökt parken för att sätta sig in i planen.

I januari 2019 godkände kommunfullmäktige begravningsplatsens etapp 1 som bland annat innebär att cirka tretusen träd tas bort och parken förstörs.


Lösningen

FRED är ett förslag till en värdig begravningsplats på Järva som inte förstör livsmiljön för de levande. Ett realistiskt alternativ som gör alla till vinnare.


Alternativet FRED

Lokala nätverket Låt parken leva har nu tagit fram begravningsplatsförslaget "Fred" som ligger bredvid Järva DiscGolfPark. Det innehåller lika många gravplatser på mycket mindre yta än "Öarna", och ger ingen biltrafik i kulturreservatet. 

Framförallt tillgodoser Fred behovet av en värdig begravningsplats utan att förstöra järvabornas rekreation och friluftsliv.

Båda behoven får plats på Järva!


Flygfotot visar de två alternativen till begravningsplats:

  • Öarna förstör en befintlig park. 
  • Fred tar mindre plats och låter parken leva.

Fler sätt att stödja Låt parken leva:

1. Stöd kampanjen Tusen träd - adoptera ett träd i parken! 50 kronor för en björk, 100 för två, osv ...  Ange ditt namn och gärna ort! 

Tre olika sätt att betala:

Läs mer om trädadoptioner

2. Följ och gilla Låt parken leva på Facebook