Låt parken leva!

I Tensta finns Årets Park 2017, med världens bästa discgolfbana. Här vill staden bygga en begravningsplats i förorenade tippmassor. Stoppa galenskapen - för ett Järva och Stockholm som håller ihop!

Kom till demonstrationen i Järva DiscGolfPark 4 mars! Läs mer

badbaadi beerta 💚 انقاذ الحديقة

Järva DiscGolfPark behöver inte förstöras 

Begravningsplatsen behöver bara flyttas närmare Akallalänken till fältet mellan Parken och Hästa gård för att Järva ska få både begravningsplats och samtidigt behålla Järva DiscGolfPark.


Vi vill inte begravas i en soptipp

Varför vill staden begrava järvaborna i förorenade tippmassor? 

Låt Parken Leva föreslår istället en vacker värdig begravningsplats bredvid Granholmstippen - på plan mark och i ren jord. Vårt alternativ heter FRED.


Kyrkogårdsförvaltningen har börjat attacken mot Järva!

Byggstängslet bevakas dygnet runt av väktare.
Byggstängslet bevakas dygnet runt av väktare.
Demonstration 15 januari
Demonstration 15 januari
Vecka 7 började NCC fälla träd, här 70 tallar + 130 björkar på bana 6.
Vecka 7 började NCC fälla träd, här 70 tallar + 130 björkar på bana 6.
Staden sa att "bara" 250 träd skulle tas ner. Men det blev minst 2500.
Staden sa att "bara" 250 träd skulle tas ner. Men det blev minst 2500.
En demonstration 18 februari upplöstes av 12 poliser och 4 väktare.
En demonstration 18 februari upplöstes av 12 poliser och 4 väktare.
100-tals blommande buskar och träd har sågats ner. De räknas inte ens som träd. Detta vackra 25-åriga slånbärsträd till exempel.
100-tals blommande buskar och träd har sågats ner. De räknas inte ens som träd. Detta vackra 25-åriga slånbärsträd till exempel.

Den 11 januari 2021 etablerade sig NCC i parken och började stängsla in området för etapp 1, utan bygglov. Kyrkogårdsförvaltningen har envist hävdat att den inte behöver bygglov för begravningsplatsen, men insåg till slut sitt misstag och lämnade in en ansökan den 15 februari. Att få startbesked enligt Plan- och bygglagen för detta projekt tar minst ett år. Trots det fortsatte NCC och började såga ner träd den 17 februari. Under en månad mejades 500 stora fina parkträd ner, och en våtmarksskog med 2000 träd. Allt för att ge plats till reningsdammar, bilvägar och begravningskvarter som inte får börja byggas på länge än. 

Motstånd mot kyrkogårdsförvaltningens arroganta intrång i kulturreservatet på Järva diskuteras i facebookgruppen Rör inte Järva!

Status för "etapp 1"

 • Genomförandebeslut fattat av kommunfullmäktige januari 2019.
 • Upphandlingen av massentreprenaden överklagades oktober 2019 av annan anbudsgivare. Ett år senare avgjordes att NCC får behålla uppdraget.
 • Reservatsdispens sökt och beviljad 2020. Låt Parken Leva försökte överklaga men nekades klagorätt med motivationen att vi inte är godkänd miljöorganisation.
 • Bygglov för ceremonibyggnad sökt, beviljat, överklagat och upphävt.
 • Marklov sökt  7 januari och beviljat 18 februari 2021 för två reningsdammar (3,3 hektar). Överklagat 22 februari med begäran om inhibition.
 • Bygglov för markarbeten (vägar, ledningar och anläggande av begravningsplatser) sökt 15 februari och beviljat den 16 april 2021.
 • Enligt bygglovsbeslutet får byggnadsarbetena inte påbörjas "förrän tekniskt samråd hållits och startbesked lämnats". Det har inte skett, men kyrkogårdsför-valtningen fortsätter ändå att gräva upp järvabornas prisbelönta park.
 • Nytt bygglov för ceremonilokal samt bygglov för ekonomibyggnad sökt juni 2021.
 • Trots stora förseningar gör projektet av med mer pengar än beräknat. Förvalt-ningen varslade i maj att de planerade 80 miljonerna som avsatts 2021 kommer att sluta på 115 miljoner, ett underskott på 35 miljoner. Enligt tidsplanen skulle reningsdammarna byggts under våren 2021, men de påbörjades först i augusti.  

Skriv under! Snart 30 ooo namn!


Detta är Järva DiscGolfPark:

Järva Discgolf Park på Granholmstoppen är utflyktsmål för 70 000 järvabor och en världsattraktion för discgolf. Förutom 100 000-tals besök tog parken 2020 emot 30 000 betalande discgolfspelare. 

 • Årets Park i Sverige 2017
 • Bästa Platsen i Kista/Järva 2018
 • Världens bästa discgolfbana 2020. 

Nätverket Låt parken leva vill rädda parken och flytta begravningsplatsen till ren jord och plan mark bredvid. Vi organiserar trädadoptioner, samlar namn, sprider kunskap och opinion. 2019 arrangerade vi Håll Järva Öppet - folkets festival, och manifestationen Ett kast för Järva. Vi försöker nå dialog med ledande politiker, bjuda in dem till parken och få dem att intressera sig för Järvas framtid.


Odemokratiskt

De politiska besluten har tagits utan att politikerna har besökt parken en enda gång för att sätta sig in i frågan. De har suttit i stadshuset och bläddrat i tjänstemännens vinklade underlag.


Ta vad man vill ha
Tjänstemän såg det vackra parklandskapet som en "readymade" begravningsplats och ville ha den som ett prestigeprojekt 100 år efter Skogskyrkogården. Genom att utlysa en arkitekttävling 2009 kunde de ta parken utan politiskt beslut, och utan att järvaborna fick en chans att påverka. Ingen jämförelse med någon annan plats gjordes. Samtliga samråd har därefter varit skendemokrati (Program-samråd 2012, plansamråd 2014 och utställning 2016). Tjänstemännen har styrt processen från början och vägrat lyssna på kritik och protester. 

Kostsamt
Tjänstemän och politiker har också blundat för ökade kostnader. Under den vackra ytan är parken en gammal förorenad tipp - extremt olämplig för begravning. När marken börjat undersökas har kostnadskalkylerna skenat och är idag 10 gånger högre än man trodde från början. Även kort efter genomförandebeslutet för "etapp 1" i Stockholms kommunfullmäktige 28 januari 2019 steg kostnaden med 17 procent från 330 till 386,3 miljoner kronor (413,3 miljoner om man räknar med redan förbrukade 27 miljoner). Ingen vet hur mycket begravningsplatsen kommer att kosta i slutänden - troligen över två miljarder. Inga kalkyler har för helheten har presenterats sedan 2013.

Vi jobbar med information och opinion för det självklara målet: att få ansvariga politiker att komma till Tensta, lyssna och ta ansvar för stadens ekonomi och livskvaliteten för alla i Järva.